Naar overzicht

Westerpark (Van Hallstraat)

Basisonderwijs - Openbaar

De Westerparkschool is een school met twee locaties in de westerparkbuurt: op het Van Hogendorpplein en in de Van Hallstraat. Wij zijn een gemengde buurtschool: onze schoolpopulatie vormt een afspiegeling van de buurt waar een verscheidenheid aan culturen aanwezig is.
Onze school is een plek waar je mag zijn wie je bent en waar je kunt ontwikkelen wat er in je zit. Ons motto is: ‘Zorgzaam omgaan met verschillen’ dat wil zeggen dat wij uitgaan van verschillen en verschillen waarderen.
In ons onderwijs zorgen we voor een evenwichtig aanbod in het aanleren van kennis, het leren van praktische vaardigheden, het leren om op een goede manier met elkaar om te gaan en het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling. Door middel van het programma ‘De Vreedzame School’ realiseren wij een prettig en veilig pedagogisch klimaat. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en dat ze een positieve houding ontwikkelen ten aanzien van leren.

Stadsdeel West
Van Hallstraat 621
1051HE Amsterdam

020 684 37 54

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Adjunct-directeur: Dhr. Bert Mellink

Directeur: Mevr. Margaret Rottier

Bestuur

AWBR
Baarsjesweg 224
1058AA Amsterdam

020 515 0440

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze vroegschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht