Naar overzicht

Theo Thijssen

Basisonderwijs - Openbaar

De school heeft twee locaties midden in de Jordaan, Anjeliersstraat 153-157 en Westerstraat 297.Het team probeert door het scheppen van een goede sfeer en het organiseren van leuke (creatieve en culturele) activiteiten het schoolleven van een kind zo plezierig mogelijk te maken. Dan pas zal het leren succesvol zijn. De vier pijlers van de Theo Thijssenschool zijn Goed onderwijs; verantwoordelijkheid, vertrouwen, eigenheid en plezier. Deze vier pijlers vormen de basis voor onze visie en leiden tot onze missie: zin om te leren.
De visie in de praktijk; 's ochtends met je jaar, 's middag door elkaar.
De kleuters in de combinatiegroepen 1/2 krijgen thematisch les. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen in jaargroepen les in de basisvakken. Drie middagen in de week wisselen twee basisgroepen met elkaar uit om thematisch te werken in projectgroepen. Onderzoekend leren, kritisch denken en leren van elkaar staan daarbij centraal.

Stadsdeel Centrum
Anjeliersstraat 157
1015NG Amsterdam

020-6266674

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Mevrouw F. Hand

Bestuur

Stichting Openbaar Onderw. aan de Amstel
Ruysdaelkade 215
1072AW Amsterdam

020 577 6040

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht