Naar overzicht

Samenspel Geerdinkhof

Basisonderwijs - Levensbeschouwelijk

Samenspel is een school waar kinderen samen leren, samen spelen en samenwerken. Op Samenspel hoort Iedereen erbij! Wij bereiden onze kinderen, in goede samenwerking met ouders, voor op hun toekomst in een multiculturele samenleving. Hierbij vinden wij het belangrijk dat de kinderen respect hebben voor elkaar en dat zij optimale ontwikkelingsmogelijkheden krijgen in een veilige en warme schoolomgeving. Samenspel is een brede school met een duidelijk herkenbaar muziekprofiel en verzorgt onderwijs op twee locaties. Wij houden bij inschrijving zoveel mogelijk rekening met eventuele voorkeur voor Samenspel locatie Kantershof of Samenspel locatie Geerdinkhof gedurende de kleuterperiode. Wanneer u uw kind aanmeldt op onze school, bent u verzekerd van een plek.

Stadsdeel Zuidoost
Geerdinkhof 685-686
1103RP Amsterdam

020-4167898

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Adjunct-directeur: Ireen Sastromedjo

Directeur: Mevrouw M.J.B. Amersfoort

Bestuur

Stichting Zonova
Schonenwoerdstraat 1A
1107GA Amsterdam

020-3116464

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht