Naar overzicht

Rembrandtparkschool

Basisonderwijs - Openbaar

Onderwijs op de Rembrandtparkschool
Ons onderwijs lijkt in veel opzichten op het onderwijs op veel andere basisscholen. Wij verbinden ons niet aan één onderwijsrichting. We kijken naar wat werkt voor onze leerlingen. Daarbij bouwen we bewust reflectiemomenten in met het team. Wij evalueren ons pedagogisch en didactisch handelen volgens het zgn. Triband verantwoorden. De drie golflengten hiervan vind u terug op onze website.
Het onderwijs op onze school biedt kinderen kansen en voldoende uitdaging om zich te ontwikkelen. We streven een balans na in ons curriculum, een balans tussen het hoofd (het denken), het hart (voelen) en de handen (doen, bewegen
Wij bieden onderwijs aan in een jaarstofklassensysteem. Het onderwijs is georganiseerd rondom de leeftijdsgroep van kinderen. Iedere groep heeft een eigen leslokaal en 1 of 2 vaste leerkrachten. Zij geven het onderwijs, tenminste in de kernvakken taal en rekenen.
Door te werken met een vaste groep creëren we een veilig leer- en leefklimaat. De leerkrachten hebben hierdoor goed zicht op de ontwikkeling van ieder kind dat hem/haar is toevertrouwd. Vanzelfsprekend spelen en leren kinderen soms ook samen met kinderen uit andere groepen. Daarnaast kan het voorkomen dat, gezien de specifieke onderwijsbehoeften van een kind, reken- en/of taalinstructies in een andere groep beter aansluiten.

Stadsdeel West
Orteliusstraat 28
1057BB Amsterdam

020-820 8262

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Mevr. M. Jansen

Bestuur

AWBR
Baarsjesweg 224
1058AA Amsterdam

020 515 0440

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht