Naar overzicht

Pro Rege

Basisonderwijs - Oecumenisch

De Pro Rege School is een oecumenische (van oorsprong protestants-christelijke) school.
De school heeft de christelijke godsdienst als grondslag. Van daaruit willen we de brug slaan naar andere geloven. Dat doen we met een open, zoekende houding, en vanuit wederzijds respect en begrip.

Kinderen krijgen binnen onze schoolmuren de kans om zich te ontwikkelen tot volwaardige en weerbare mensen in onze multiculturele samenleving. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor respect voor ieders mening, geloofsovertuiging, afkomst, naastenliefde, verdraagzaamheid en het leren omgaan en accepteren van de zwakkeren in onze samenleving. Als leerkrachten willen wij deze waarden aan onze leerlingen overbrengen en daarmee een sfeer scheppen waarin alle leerlingen zich veilig, gestimuleerd en aanvaard voelen. Wat hun achtergrond en capaciteiten ook zijn.

Onze slogan is: “SAMEN LEREN OM SAMEN TE LEVEN!”

Stadsdeel Nieuw-west
Hemsterhuisstraat 87a -87c
1065JX Amsterdam

020-6152736

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Mevrouw P. Riet

Bestuur

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)
Gebouw Aeckerstyn, Baden Powellweg 305 j
1069LH Amsterdam

020 410 6810

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze vroegschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht