Naar overzicht

Pieter Jelles Troelstraschool

Basisonderwijs - Openbaar

De Pieter Jelles Troelstraschool wil kinderen een alzijdige ontwikkeling geven. In de 8 jaren dat de kinderen op school zijn, willen we hen zoveel mogelijk leren in een veilige en positieve omgeving. We betrekken de kinderen zoveel mogelijk bij de invulling van een betekenisvol lesprogramma en organiseren het onderwijs in samenwerkende leervormen om een optimaal resultaat te halen. De opvoeding van de kinderen gaat hand in hand met het onderwijs. Ouders zijn onze partners in de opvoeding en ervaren de school als ondersteunend in de opvoeding thuis.
Gelukkige, zelfbewuste, leergierige kinderen krijgen zo een optimale ontwikkeling. Zij leren lezen, schrijven, rekenen, de wereld verkennen, zingen, dansen, tekenen en muziek maken.

Stadsdeel Nieuw-west
Dr. H. Colijnstraat 2
1067CG Amsterdam

020-6135296

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Mevrouw L. Meijer

Bestuur

STWT
Thomas van Aquinopstraat 2
1064NE Amsterdam

020 346 0690

Bekijk website

Bekijk website

Inspectieoordeel: basis

Bron: onderwijsinspectie

Voorschool/vroegschool

Ja, deze school is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht