Naar overzicht

Piet Hein

Basisonderwijs - Algemeen Bijzonder

Basisschool Piet Hein (Zeeburg) is er voor alle kinderen, ongeacht geloof of socio-culturele achtergrond. Naast een goede algemene basis, zijn culturele vorming en sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijke pijlers. Kenmerkend voor onze school is de open, warme, veilige sfeer. Die danken wij aan een enthousiast team en aan de vele actief betrokken ouders.
Vertrouwen in het individuele talent van ieder kind is ons uitgangspunt. Om dat talent optimaal te stimuleren, combineren we elementen uit diverse onderwijsmethoden. We hechten aan klassikaal onderwijs waarbinnen de leerkracht les geeft op verschillende niveaus. Met deze aanpak beantwoorden wij aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten op onderwijsgebied.

Stadsdeel Oost
Oostelijke Handelskade 6
1019BM Amsterdam

020-4195242

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Mevrouw T. Derriks

Bestuur

Bestuurskant. Algem. Bijzond. Scholengroep Amsterdam (ABSA)
Frans Zieglerstraat 201
1087HN Amsterdam

020 416 7222

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht