Naar overzicht

OBS Corantijn

Basisonderwijs - Openbaar

OBS de Corantijn is een buurtschool met een fijne sfeer waar elk kind welkom is.
Verschil mag er zijn.
We willen dat onze leerlingen de ruimte hebben om zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo te kunnen ontwikkelen. We leren kinderen eigenaar te worden van hun eigen leerproces mede door hun portfolio en de portfoliogesprekken met leerling, ouder en leerkracht.
Onze school gaat uit van de meervoudige intelligenties. Kinderen kunnen op verschillende manier leren met hoofd, hart en handen. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen, dienen we de leerstof aan te laten sluiten bij de verschillende intelligenties van de kinderen. Het aanbod is gevarieerd. De basisvakken worden op verschillende niveaus aangeboden zodat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door oog te hebben voor de verschillende leerstijlen van de leerlingen vergroten we het eigenaarschap en verantwoordelijkheid van het kind. Dit biedt veel ruimte om te zijn wie je bent. We willen dat onze leerlingen bewust en kritisch zijn en in staat zijn tot (zelf) reflectie. We hebben respect voor onszelf, elkaar en de omgeving.

Stadsdeel West
Corantijnstraat 2
1058DD Amsterdam

020-6184430

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Mevrouw M. Roozendaal

Bestuur

AWBR
Baarsjesweg 224
1058AA Amsterdam

020 515 0440

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht