Naar overzicht

Montessorischool Boven 't IJ - Kampina

Basisonderwijs - Montessori - Openbaar

Wij werken vanuit de pedagogiek en didactiek die Maria Montessori ontwikkelde. De werkwijze heeft wel wat veranderingen ondergaan. We werken met twee of drie leerjaren in een groep en naast het Montessorimateriaal wordt er ook met andere hulpmiddelen en methodes gewerkt. De basis van het onderwijs blijft respect voor elkaar en de opvoeding tot zelfstandigheid.
Kinderen die extra zorg nodig hebben worden begeleid door de intern begeleider en krijgen eventueel extra ondersteuning binnen of buiten de klas. De school werkt met een modern leerlingvolgsysteem. Er worden drie keer per jaar toetsen afgenomen om de ontwikkeling van alle kinderen te volgen en daar waar nodig extra aandacht te geven.

Stadsdeel Noord
Kampina 5
1025DD Amsterdam

020-6371194

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeuren: Marjolein Peters

Bestuur

Innoord
Klaprozenweg 75 H
1033NN Amsterdam

020 820 1410

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht