Naar overzicht

Knotwilg

Basisonderwijs - Levensbeschouwelijk

De Knotwilg is een wereldschool! Het is een school waar de kinderen uiteenlopende culturele achtergronden hebben. De Knotwilg verzorgt onderwijs op levensbeschouwelijke basis. Wij willen dat kinderen van onze school positieve wereldburgers zijn, met kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen; met respect voor de medemens.
Wij streven naar optimale ontwikkeling voor alle kinderen. Veiligheid, zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid, duidelijkheid en structuur vormen de basis voor passend onderwijs voor ieder kind.
Wanneer u uw kind aanmeldt op onze school, bent u verzekerd van een plek.

Stadsdeel Zuidoost
Vreeswijkpad 5 a-d
1106DV Amsterdam

020-6973510

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Mevrouw M.J.B. van Amersfoort

Bestuur

Stichting Zonova
Schonenwoerdstraat 1A
1107GA Amsterdam

020-3116464

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht