Naar overzicht

De Klimop

Basisonderwijs - Openbaar

Onze school gaat verhuizen! Vanaf augustus 2022 starten we als basisschool Blijhaven aan de Papaverweg in de Buiksloterham. Op deze prachtige nieuwe locatie worden we een OGO-school. Dat betekent dat we werken vanuit de principes van Ontwikkelingsgericht onderwijs (https://www.ogo-vereniging.nl/). Er verandert dus veel, maar ook veel blijft hetzelfde. U vindt op deze website nog de informatie over de huidige locatie. Binnenkort zullen we u verder kunnen informeren en verwijzen naar o.a. een nieuwe website. Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school, neem dan contact op met Paul van Hattem, de directeur.

Karakter van de school
We vinden het op De Klimop belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan, er veel leren en dat er veel aandacht is voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist goed in zijn. De school richt zich op de toekomst: nieuwe media (iPads, digiborden en touchscreens) spelen een belangrijke rol in het lesprogramma.

Op De Klimop besteden we extra aandacht aan:
• Hallo Muziek, een leerlijn muziek voor groep 1 t/m 8
• De Vreedzame School
• Rekenen met Snappet (digitale, adaptieve methode)
• Contact met ouders. We werken met halfuursgesprekken om genoeg tijd te hebben kind(eren) en de samenwerking te bespreken
• Een gevarieerd naschools aanbod
• Gezond gedrag; in samenwerking met Jump-in hebben we duidelijke richtlijnen voor eten, drinken en bewegen op school

Stadsdeel Noord
Varenweg 6
1031CB Amsterdam

020-6368100

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Bestuur

Innoord
Klaprozenweg 75 H
1033NN Amsterdam

020 820 1410

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht