Naar overzicht

Klein Amsterdam

Basisonderwijs - Algemeen Bijzonder

Klein Amsterdam, een nieuwe basisschool voor kleine Amsterdammers
Op Klein Amsterdam leren kinderen van de stad en de mensen die ze ontmoeten. Dus niet alleen uit boeken. Door echte vraagstukken en echte materialen als uitgangspunt te nemen voor het leren, begrijpen kinderen wat ze leren en waarom dat handig is.

Klein Amsterdam. Is dat een goede school voor mijn kind?
Natuurlijk hebben we op onze school veel aandacht voor rekenen, taal, schrijven en lezen. Dat doen we zowel in grote als kleine groepen en individueel. Bovendien zijn deze zogeheten ‘kerndoelen primair onderwijs’ ook onderdeel van de projecten waaraan de kinderen dagelijks werken. Het onderwijsteam bestaat uit ervaren en getalenteerde leerkrachten, vakdocenten, kunstenaars en pedagogen.

Klein Amsterdam is ook fijn voor ouders
Klein Amsterdam is een basisschool èn een buitenschoolse opvang (BSO) in één gebouw. De kinderen krijgen les van 8.45-14.30 uur. Buiten deze tijden bieden we een buitenschools programma.

Stadsdeel Noord
Tuinderijlaan 2
1036LM Amsterdam

020-2420400

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Bestuur

Stichting Leren in de Tussenruimte
Rapenburgerstraat 109
1011VL Amsterdam

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht