Naar overzicht

Kindcentrum de Kinkerbuurt

Basisonderwijs - Openbaar

Onze missie is het ontdekken en ontwikkelen van de cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele talenten van alle kinderen, uitgaande van de mogelijkheden van elk kind met het doel elk kind zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen. Dit vindt plaats in een omgeving waarin liefde voor het kind, respect voor de ander, hoge verwachtingen van wat een kind kan en verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen leidend zijn.
Ons onderwijs vindt plaats in een omgeving waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat. Er is een pedagogische doorgaande lijn binnen alle facetten van de Brede School: voorschool, basisschool, overblijf, naschoolse opvang en -activiteiten.

Stadsdeel West
Borgerstraat 109
1053PE Amsterdam

020-6120177

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Mevrouw R. Schoufour en Mevrouw M. Schoute

Bestuur

AWBR
Baarsjesweg 224
1058AA Amsterdam

020 515 0440

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht