Naar overzicht

Joop Westerweel IKC

Basisonderwijs - Openbaar

De Joop Westerweelschool is een openbare basisschool, een echte buurtschool.
Kinderen van alle gezindten, afkomst en culturele achtergrond zijn bij ons van harte welkom.
De verschillen in diversiteit zijn uitgangspunt voor ons onderwijs, wij zijn gericht op een samenleving waar de mensen vreedzaam met elkaar omgaan.
Ons onderwijs is doelgericht. We gaan uit van duidelijke verwachtingen, duidelijke
resultaten en doelstellingen met het doel de talenten van ieder van onze leerlingen optimaal te ontplooien en voor ieder kind de maximaal haalbare leerresultaten te behalen.
Daarnaast besteden wij veel aandacht aan de sociaal emotionele, creatieve- en lichamelijke ontwikkeling van al onze leerlingen.

Stadsdeel West
Balboaplein 44
1057VS Amsterdam

020-6125539

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Mevrouw M.Steverink

Bestuur

AWBR
Baarsjesweg 224
1058AA Amsterdam

020 515 0440

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht