Naar overzicht

Dalton IKC Zeven Zeeën

Basisonderwijs - Dalton - Openbaar

IKC Zeven Zeeën staat in een multiculturele wijk in Amsterdam Noord, de school behoort tot één van de zeventien scholen van Stichting Openbaar Onderwijs Noord. Wij hebben een goede samenwerking met Combiwel, samen zorgen we voor een doorgaande lijn binnen vooren vroegschoolse educatie (VVE). De school is een openbare Daltonschool; wij hebben vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. Ons onderwijs heeft drie pijlers: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking,wij leren kinderen om op niveau zelfstandig te leren, te kiezen en te leven. Er wordt veel aandacht besteed aan taal-en woordenschatontwikkeling, aan talenten van kinderen, kunst-en cultuureducatie en techniek. Zij versterken ons onderwijs door middel van een uitdagend aanbod voor een brede ontwikkeling om de ontwikkelingskansen van ieder kind te vergroten.
Wij zijn een sportactieve school en besteden veel aandacht aan gezonde voeding en beweging; er is een breed aanbod voor sport zowel binnen-als na schooltijd. De leerlingen zijn gewend aan gezonde tussendoortjes en traktaties, ouders ondersteunen ons hierin. Vanaf 29 augustus 2016 werken wij met een continurooster.

Stadsdeel Noord
Banneplein 111
1034DN Amsterdam

020-6316842

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Mevrouw A.Raalte

Bestuur

Innoord
Klaprozenweg 75 H
1033NN Amsterdam

020 820 1410

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht