Naar overzicht

IKC Overhoeks

Basisonderwijs - Openbaar

IKC Overhoeks is opgericht in 2010 en sinds 2021 heeft de school een nieuw gebouw. IKC Overhoeks legt het accent op effectief leren. Een belangrijk uitgangspunt is dat kinderen de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. De visie van IKC Overhoeks is dat kinderen zich maximaal moeten kunnen ontplooien. Basisvaardigheden van rekenen, taal en lezen staan centraal.
De zaakvakken, de creatieve vakken en vakken zoals techniek, ICT, geestelijke stromingen en de sociale, emotionele ontwikkeling vindt u terug in het International Primary Curriculum (IPC). Deze methode biedt het onderwijs in thema’s aan, waardoor de vakken onderling meer samenhang krijgen. Een andere onderwijsontwikkeling waar IKC Overhoeks op inspeelt is het vroeg vreemde talenonderwijs (VVTO). Jonge kinderen leren een taal sneller en gemakkelijker dan oudere kinderen. Daarom wordt veel aandacht besteed aan VVTO en geven wij 2x in de week Engelse les in alle groepen.

Stadsdeel Noord
Grasweg 3
1031HW Amsterdam

020-6304770

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Minneke Wiewel

Bestuur

Innoord
Klaprozenweg 75 H
1033NN Amsterdam

020 820 1410

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht