Naar overzicht

IKC De Brink

Basisonderwijs - Openbaar

OBS De Brink is een openbare school met een continurooster.
Wij willen dat al onze kinderen hun talenten optimaal ontwikkelen. Ouders volgen de ontwikkeling van hun kinderen via het Ouderportal van het leerlingvolgsysteem en zijn welkom bij tal van activeiten. Onze leerlingen denken zelf in de leerlingraad mee over de ontwikkeling van de school.
Wij werken al vanaf de kleuterleeftijd aan zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en een goede werkhouding. Het programma Taakspel in groep 1 t/m groep 8 leert de kinderen door het belonen en versterken van positief gedrag zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en dat van hun groep. Dit bevordert ook de leerprestaties.
In de Brede School kunnen onze leerlingen kiezen voor tal van naschoolse activiteiten.
De Brink is een VVE school, waar de voorschoolse peuterspeelzaal nauw samen werkt met de collega’s van de groepen 1 en 2. Er zijn regelmatig gezamenlijke activiteiten. De peuterspeelzaal bevindt zich in ons gebouw.
Wanneer u uw kind aanmeldt op onze school, bent u verzekerd van een plek.

Stadsdeel Zuidoost
Mijehof 302
1106HW Amsterdam

020-6972685

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Mevrouw A. de Droog-Mensink

Bestuur

Stichting Zonova
Schonenwoerdstraat 1A
1107GA Amsterdam

020-3116464

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht