Naar overzicht

IJdoorn

Basisonderwijs - Openbaar

De IJdoornschool is een grote, openbare basisschool in de Waterlandpleinbuurt.
Dit zijn onze uitgangspunten voor goed onderwijs:
• Leren staat voorop: uitstekende, gemotiveerde leerkrachten, nieuwe methodes, digiborden.
• Positief sociaal gedrag is van belang; vanaf groep 1 wordt hier aandacht aan besteed. Respectloos gedrag wordt niet getolereerd.
• Woordenschat en kennis van het Nederlands speelt een rol in alle lessen!
• Ouderbetrokkenheid: MR, oudercommissie, ouderportal Parnassys, jaarkalender, nieuwsbrieven en een actuele website.
• Sportactieve school: gymnastiek, sportbuurtclubs en naschoolse activiteiten.
• Aandacht voor burgerschapsvorming, cultuureducatie en techniek lessen.
In 2015 nieuwbouw: een prachtig klimaatneutraal gebouw, in de groene zone van Nieuwendam.

Stadsdeel Noord
Alkmaarstraat 14
1024TT Amsterdam

020-6363914

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Peter Snijders en Mirjam Bremer

Bestuur

Innoord
Klaprozenweg 75 H
1033NN Amsterdam

020 820 1410

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht