Naar overzicht

Humanistisch Kindcentrum Amsterdam

Basisonderwijs - Humanistisch

Humanistisch Kindcentrum Amsterdam is een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang. Ons kindcentrum biedt humanistisch onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar vanuit één pedagogisch visie onder één dak. Het is ook de eerste school in Amsterdam waar leerlingen van so, sbo (afkomstig van voorheen SBO Zuid, locatie St. Paulus en locatie Meander) en regulier onderwijs welkom zijn. Partou verzorgt de dagopvang, en buitenschoolse opvang.
Ons motto is Samen uniek. Er is ruime aandacht voor samenleven (samen zijn, samen werken, samen spelen en leren omgaan met verschillen, andere achtergronden en meningen) volgens democratisch burgerschap en vreedzame school. Er is ook veel aandacht voor jezelf zijn en zelfontplooiing (een eigen mening vormen, kritisch nadenken en je eigen talenten leren kennen).
Onze kernwaarden:
• Verbondenheid: jij en ik wij horen erbij. Samen leven is jezelf kunnen zijn en om anderen denken.
• Vrijheid: jij en ik wij zijn vrij. Samen zorgen wij dat vrijheid blijft voor iedereen.
• Gelijkheid: jij en ik zijn gelijk en gelijkwaardig, maar niet hetzelfde. Samen leven is dat begrijpen en elkaar respecteren.
• Redelijkheid: Jij en ik, wij kunnen zelf denken. Jij het ene, ik het andere. Zo komen wij er samen uit.
• Natuurlijkheid: Jij en ik, wij horen bij de natuur. Samen zorgen wij ervoor. Net als de natuur voor ons.

Stadsdeel Zuid
Peelstraat 171
1079RN Amsterdam

020 6466310

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Ine van Vuuren

Directeur: Kim van den Akker

Bestuur

Stichting Kolom
Jan Tooropstraat 136
1061AD Amsterdam

020 514 8080

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht