Naar overzicht

Lotusschool

Basisonderwijs - Algemeen Bijzonder

Onze school is op 17 augustus 2015 geopend en biedt inmiddels aan 59 leerlingen een uitdagend onderwijsaanbod. De naam van onze school en ons logo verwijst naar de lotus: dat is een waterplant en het staat symbolisch voor zuiverheid. In onze ogen is de jeugd ook zuiver.
Wij onderscheiden ons van alle andere scholen in Zuidoost door:
1) dagelijks gratis aan alle kinderen een ontbijt, fruit en rond 12.15 uur een warme maaltijd aan te bieden
2) alle kinderen komen in een uniform naar school
3) kwalitatief onderwijs met zeer betrokken leerkrachten
4) klassen met maximaal 25 leerlingen.

Onze school heeft respect voor en verdraagzaamheid naar alle levensbeschouwingen.
Lotusschool wil een leer-/leefgemeenschap zijn waarin leerlingen sociale vaardigheden opdoen, conflicten leren voorkomen en oplossen en elkaar positieve feedback geven. Wij vinden het belangrijk dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. De school stimuleert leerlingen zelfstandig te zijn en waar mogelijk verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen ontwikkeling. Hiermee willen wij leerlingen voorbereiden op een zo goed mogelijke deelname en bijdrage aan de maatschappij.
Wilt u dit alles eens met eigen ogen zien, dan bent u altijd van harte welkom! Voor een afspraak belt u 020 - 723 73 73 of 06-52 685 654.

Stadsdeel Zuidoost
Holendrechtplein 44
1106LP Amsterdam

020-723 73 73

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: dhr. S. Gharbharan

Bestuur

Stichting Lotus Primair Onderwijs
Hogevecht 138 C
1102HG Amsterdam

020 - 235 62 00

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht