Naar overzicht

GBS Veerkracht

Basisonderwijs - Ontwikkelingsgericht - Protestants-Christelijk

Onderzoekend leren - christelijk met de Bijbel als basis
Op Veerkracht streven we naar onderwijs van betekenis en willen we leerlingen vormen tot jonge mensen die met geloof en plezier in het leven staan. Iedere medewerker en iedere leerling is Gods geliefde kind en heeft unieke gaven en talenten. De Bijbel is de bron waaruit we putten.
In ons onderwijs denken we vanuit mogelijkheden en sluiten we aan bij wat elke leerling nodig heeft om te kunnen groeien op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied. We hechten veel waarde aan het ontwikkelen van zelfkennis en het aanleren van een kritische en onderzoekende basishouding bij onze leerlingen, zodat zij stevig staan in een snel veranderende samenleving.
In de onderbouw geven we ons onderwijs vorm vanuit thema’s. In de midden- en bovenbouw werken we met BLINK. Dit is methode waarmee kinderen aan de hand van eigen onderzoeksvragen de wereld van vandaag leren ontdekken. Daarvoor is een stevige basis nodig. Die bieden wij onze leerlingen door veel aandacht te besteden aan lezen, taal en rekenen.

Stadsdeel Nieuw-west
SLOTERMEERLAAN 160
1063JW Amsterdam

020-6136666

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Atie van der Vlist

Bestuur

LEV-WN
s-Molenaarsweg 1
2401LL Alphen aan den Rijn

0172 418 830

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht