Naar overzicht

Europaschool

Basisonderwijs - Algemeen Bijzonder

‘’De school waar talen tellen”
Onze kinderen zijn wereldburgers en worden voorbereid op een multiculturele, internationaal georiënteerde samenleving. Het instrument dat wij daarvoor gebruiken is de taal. Door vreemde talen te onderwijzen halen wij de culturen in de school. Kinderen komen uit alle landen van de wereld. Dit leidt ertoe dat kinderen op de Europaschool opgroeien in een omgeving waar onderlinge verschillen vanzelfsprekend, verrijkend en niet bedreigend zijn.

Op de Europaschool kun je zijn wie je bent en staat niemand alleen. Wij waarderen ieders eigenheid maar zijn wel een groep. Wij willen een school zijn waar wij waken over elkaars fysieke en sociale veiligheid. Team, kinderen en ouders werken samen aan een prettige, positieve sfeer. Wij zien dat als een voorwaarde om te kunnen leren. Kinderen worden uitgedaagd hun grenzen te ontdekken en te verleggen. Zij leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk en zichzelf, zonder de ander uit het oog te verliezen.

Stadsdeel Zuid
Hygieaplein 8 - 10
1076RT Amsterdam

020-5730800

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Mevrouw C.(Channah) Nieuwenhuis

Bestuur

Onderwijsstichting Esprit
Prinses Irenestraat 59
1077WV Amsterdam

020 585 4811

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht