Naar overzicht

Elzenhagen

Basisonderwijs - Algemeen Bijzonder

Brede school Elzenhagen is een jonge basisschool met een enthousiast team van meesters en juffen in een nieuw schoolgebouw. In het onderwijsconcept is er naast de basisvakken volop aandacht voor de wereldoriënterende, creatieve en culturele vakken, die ’s middags aan de hand van een thema aan bod komen. Ieder thema wordt afgesloten met een presentatie, omdat kinderen trots op hun werk mogen zijn. Onze kleurrijke buurtschool is nog volop in ontwikkeling en heeft veel leerlingen, die eerst op een andere school hebben gezeten. Hierdoor kunnen de resultaten per jaar op papier nogal variëren. Deze zullen de komende jaren stabiliseren. Ouders spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van onze school. Met een gekozen MR, een enthousiaste Ouder Vereniging en een goed functionerende Klankbordgroep, die regelmatig met de directie om tafel zit, is de betrokkenheid bij het onderwijs van hun kinderen volkomen ingebed in de organisatie van abbs Elzenhagen.

Stadsdeel Noord
N. Lansdorpstraat 2
1022KB Amsterdam

020-6373848

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Meneer K.Grasmeijer

Bestuur

Bestuurskant. Algem. Bijzond. Scholengroep Amsterdam (ABSA)
Frans Zieglerstraat 201
1087HN Amsterdam

020 416 7222

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht