Naar overzicht

De Zijderoute

Basisonderwijs - Algemeen Bijzonder

Basisschool De Zijderoute
Algemeen Bijzondere Basisschool is een nieuwe basisschool in Amsterdam West.
Waarom een nieuwe school?
De Zijderoute is opgericht door een groep initiatiefnemers die van mening zijn dat het onderwijs anders moet. Wij vinden dat leerlingen eigenaar moeten zijn van hun eigen leerproces. Ze moeten weten waarom ze iets leren en het nut ervan inzien. Op onze school realiseren we dit door aan betekenisvolle projecten te werken. Binnen deze projecten komen alle schoolvakken aan bod. De kinderen bedenken aan het begin van het project hun eigen leer- en onderzoeksvragen. Vervolgens maken ze een plan om het antwoord op de vragen te vinden. De leerkracht vervult binnen dit proces een coachende rol en zorgt ervoor dat de leerling de doelen behaalt die behaald dienen te worden.
Uiteraard zijn er ook gewoon dingen die geleerd moeten worden, zoals de regels voor taal, rekenen en spelling. Deze vakken komen iedere dag in de ochtend aan de orde. Alle vaardigheden die tijdens deze ochtendlessen geleerd worden, komen tijdens de middagprojecten weer terug op toepassingsniveau. Door deze regels in betekenisvolle activiteiten toe te passen ervaren de kinderen dat de kennis die ze opgedaan hebben nuttig is en worden zij gemotiveerd om te leren.
Meer informatie over onze school en onze manier van werken vindt u op onze website: www.abbsdezijderoute.nl.

Stadsdeel West
Buskenblaserstraat 65
1055AG Amsterdam

--

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Mevr. M. Balasar

Bestuur

Stichting Kitab
Rombout Hogerbeetsstraat 109
1052VW Amsterdam

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht