Naar overzicht

De Stern, 12e Montessorischool

Basisonderwijs - Montessori - Openbaar

Ontwikkeling tot zelfstandig mens, keuzes maken, zorg voor jezelf, de ander en de omgeving. Deze uitgangspunten van Montessori zijn voor De Stern het vertrekpunt om modern Montessori-onderwijs te geven. De Stern biedt een goede, rustige werksfeer en een veilig schoolklimaat. We bieden de kinderen houvast en structuur. Nieuwe ontwikkelingen en lesmethodes worden ingepast en waar mogelijk op Montessoriaanse wijze gebruikt. Wij zijn een kleine, persoonlijke school waarin ruimte is voor ieders eigenheid. Wij werken samen met de ouders en de kinderen aan optimale ontwikkeling, goede resultaten en een fijne schooltijd.
Met ingang van het schooljaar 2015-2016 gaan de kinderen van De Stern van groep 3-8, verhuizen naar Kindercampus Zuidas. De kleutergroepen van De Stern zijn al verhuisd naar Kindercampus Zuidas. U kunt uw kind daar ook nog voor aanmelden.

Stadsdeel Zuid
Arent Janszoon Ernststraat 130
1082LP Amsterdam

020-6442076

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Mevrouw Th. Heine

Bestuur

Stichting Openbaar Onderw. aan de Amstel
Ruysdaelkade 215
1072AW Amsterdam

020 577 6040

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht