Naar overzicht

De Springstok

Basisonderwijs - Openbaar

De Springstok is een warme en kleine school met een enthousiast team middenin de Pijp. De school pas is tevreden als uw kind zich veilig en gewaardeerd voelt en zelfverzekerd is. Het onderwijs draait om: de wereld van onze leerlingen. Hun eigen wereld en ook die van een ander; de wereld die ver weg is en heel dichtbij; de wereld die ze kennen en de wereld die heel anders is.
Het ontwikkelen van talent, een gezonde leefstijl en wereldburgerschap staat centraal. Alle kinderen worden in hun kracht gezet. De school versterkt hun talenten op welk gebied dan ook en geeft extra ondersteuning. In het kader van brede talentontwikkeling vindt de Springstok cultuureducatie belangrijk.
De Springstok stelt hoge eisen aan de kwaliteit van ons onderwijs en werkt met moderne methodes en software voor vakken als rekenen, taal en lezen.
Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften is er 'De Regenbooggroep'. Kinderen ontwikkelen hier hun vaardigheden optimaal, in een kleine groep. De ondersteuning hier is zowel mogelijk op cognitief gebied (bijvoorbeeld taal of rekenen), als op sociaal-emotioneel gebied (werkhouding of gedrag). De kinderen worden een of meerdere ochtenden begeleid door een gespecialiseerde leerkracht en/of leerkrachtondersteuner.
Naast de Regenbooggroep is er ook een arrangement voor meer- en hoogbegaafde leerlingen: ‘De Ruimte’. Deze groep komt één keer per week samen. In de Ruimte stimuleren we een onderzoekende houding en het aangaan van uitdagen

Stadsdeel Zuid
2e Jan van der Heijdenstraat 75 -77
1074XR Amsterdam

020-6648670

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Mevrouw S. Hermanussen

Bestuur

Stichting Openbaar Onderw. aan de Amstel
Ruysdaelkade 215
1072AW Amsterdam

020 577 6040

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht