Naar overzicht

De Morgenster

Basisonderwijs - Algemeen Bijzonder

De Morgenster is een veelkleurige basisschool, waar kinderen hun unieke talenten ontwikkelen vanuit een inspirerende christelijke identiteit.
Kenmerkend is een benadering van kinderen vanuit liefde, veiligheid en aandacht voor elk kind. Onze leerlingen komen uit meer dan 25 verschillende culturele achtergronden en groeien bij ons op als wereldburgers.
We hebben een gedifferentieerde aanpak met passend aanbod voor extra ondersteuning en een plusklas voor meer uitdaging.
Het geloof in Jezus is ook belangrijk voor ons. Hij is het licht voor de wereld en heet zelf de stralende Morgenster in de Bijbel. Onze school is zo een dynamische en waardevolle plek voor kinderen in Amsterdam.

Stadsdeel Zuidoost
Holendrechtplein 42
1106LP Amsterdam

020-6961238

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: E. Westrik

Bestuur

Stichting EB
p/a Holendrechtplein 42
1106LP Amsterdam

020 696 1238

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht