Naar overzicht

De Botteloef

Basisonderwijs - Katholiek

De Botteloef is een vooruitstrevende school die vanuit een onderzoekende houding kinderen ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien. Het motto van ons onderwijs: ‘De Botteloef vaart op koers door aandacht, durf en eigenheid’
Aandacht voor elkaar, voor wat jijzelf en de ander goed doet, geeft een gevoel van waardevol zijn. Alles wat er op De Botteloef gebeurt, moet hiervan doordrongen zijn: aandacht en interesse voor onderzoek, aandacht voor hoe kinderen het beste leren, aandacht omdat alles wat je aandacht geeft, groeit!
De Botteloef durft een school te zijn die vanuit grote deskundigheid, een nieuwe generatie competente, ondernemende en onderzoekende kinderen begeleid. Met lef creatief durven zijn, staat hierbij voorop. De kinderen leren door op een oplossingsgerichte manier om te gaan met veranderingen en met verschillen. Daarvoor is het van belang dat ze laten zien waar ze goed in zijn en wat ze lastig vinden. Bovendien leren ze uitdagingen aan te gaan en out of the box te denken.
Jezelf zijn geeft kracht. Op De Botteloef geven we ruimte aan kinderen om zichzelf te zijn, binnen een kader. Zo kan elk kind zich ontwikkelen. De Botteloef heeft extra aandacht voor de talenten van kinderen. Ieder kind is ergens goed en kan in iets uitblinken. Als een kind met al zijn ideeën en mogelijkheden gezien en gewaardeerd wordt, dan wordt leren leuk en interessant.

Stadsdeel Noord
Overslag 1
1034RR Amsterdam

020-6317184

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Marcia Hinojosa

Bestuur

Amsterdamse Stichting voor Katholiek, P.-c. en Interconfessioneel onderwijs (ASKO)
Kalfjeslaan 380
1081JA Amsterdam

020 301 3888

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze vroegschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht