Naar overzicht

Einsteinschool

Basisonderwijs - Montessori - Openbaar

De Einsteinschool is een Montessorischool voor de toekomst. Onze leerlingen doen op onze school niet alleen kennis op, ze krijgen ook de kans om vaardigheden te oefenen en zichzelf als persoon te ontwikkelen. Muziek, expressie en beweging zijn een vast onderdeel van ons onderwijs. We hebben veel specialisten in huis. Ons brede aanbod en onze manier van werken betekent dat leerlingen met plezier naar school gaan. Hierdoor kunnen zij optimaal presteren en groeien ze stapje voor stapje richting zelfstandigheid. Ze krijgen vertrouwen in zichzelf, de ander en de wereld. Zo bereiden we een nieuwe generatie voor op hun toekomst.
De Einsteinschool is een montessorischool, dit betekent dat wij de onderwijskundige en pedagogische visie van Maria Montessori (1870-1952) hebben vertaald naar eigentijds en toekomstgericht onderwijs. De basis van ons onderwijs is het recht van ieder kind om zich volledig en vrij te kunnen ontplooien tot een gelukkig en evenwichtig mens. Op de Einsteinschool worden kinderen gestimuleerd om zich te ontwikkelen tot zelfstandige burgers, die op een creatieve manier problemen kunnen oplossen en zich verantwoordelijk voelen voor de maatschappij waar zij onderdeel van zijn.
In de dagelijkse praktijk betekent dit dat kinderen leren met hun hoofd, hart en handen. Er is veel ruimte om te proberen en te oefenen. Fouten maken moet, daar leren we van.

Stadsdeel Nieuw-west
Staalmanpark 10
1066BR Amsterdam

020-7600061

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Nadia Hooten en Urat Cohen

Bestuur

STWT
Louis Bouwmeesterstraat 14
1065KW Amsterdam

020 346 0690

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht