Naar overzicht

Brede School Weesperrijk

Basisonderwijs - Openbaar

Brede School Weesperrijk is een openbare basisschool met kernwaarden die laten zien waar wij voor staan. Zo zorgen we voor een brede ontwikkeling en werken we aan de talenten en vaardigheden van de leerlingen.

De kernwaarden zijn:

● Veiligheid

Veiligheid is de basisvoorwaarde om te kunnen leren. Om veiligheid te bewerkstelligen creëren wij een basis van rust en regelmaat

● Samen

Op Brede School Weesperrijk maken we de school en het onderwijs samen met kinderen en ouders. Wij hechten veel waarde aan een hoge mate van betrokkenheid.

● Duurzaam

Duurzaam betekent voor ons méér dan een duurzaam schoolgebouw en kinderen leren om op een duurzame manier om te gaan met de wereld. Duurzaam gaat voor ons ook over leren; wij willen kinderen leren leren.

● Presenteren en zelfvertrouwen

De vaardigheid presenteren loopt als een rode draad door ons onderwijsprogramma. Doordat de kinderen successen ervaren op het gebied van presenteren, wordt het zelfvertrouwen versterkt. Kinderen weten van zichzelf dat ze het kunnen en durven van zich te laten horen in de klas. Kinderen zitten met meer zelfvertrouwen in de klas, waardoor zij “open staan” om te leren.

● Eigenaarschap

Kinderen zijn eigenaar van hun eigen leerproces; ze leren keuzes maken op het gebied van de te volgen leerstof en de begeleiding die zij daarbij nodig hebben. In het portfolio volgen de leerlingen hun eigen ontwikkeling.

Stadsdeel Weesp
Fort Diemerdamstraat 73
1384AH Weesp

0294-224048

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Nicole de Lange

Bestuur

Florente
Sportlaan 2-A
1111PX Diemen

020 753 1144

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht