Naar overzicht

Brede School Kors Breijer

Basisonderwijs - Protestants-Christelijk

Brede school Kors Breijer is een kleurrijke christelijke basisschool die openstaat voor kinderen en ouders uit verschillende milieus en culturen. Op onze school is iedereen welkom! Samen met zo’n 25 leerkrachten willen we het beste onderwijs voor onze kinderen. Vanuit onze visie “oog voor talent, oor voor elkaar en een hart voor iedereen” kunnen en mogen kinderen zichzelf zijn. We luisteren naar hun behoeften, zijn geïnteresseerd in wat hen beweegt, wat zij nodig hebben om te groeien. Tegelijkertijd willen we een omgeving bieden waarin kinderen zich geborgen en gezien voelen. Er is aandacht voor het welbevinden en plezier van het kind. Wij willen hen op een verantwoorde manier uitnodigen tot leren en nieuwsgierig te zijn naar de wereld om hen heen. We zien het als een belangrijke taak van onze school om de kinderen die kennis en vaardigheden mee te geven die ze nodig hebben om een volwaardig lid van de samenleving te zijn.

De diversiteit in achtergrond van onze kinderen geeft onze school een bijzonder karakter en meerwaarde. Wij werken met het programma "De vreedzame school". Deze methode leert de kinderen op actieve wijze om te gaan met democratie, burgerschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een prettig leer- en speelklimaat in de groep of in hun omgeving.

Stadsdeel Weesp
Nieuwe Papenlaan 122a
1382RP Weesp

0294-412050

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Esther Verburg

Bestuur

Florente
Sportlaan 2-A
1111PX Diemen

020 753 1144

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht