Naar overzicht

Alles in 1 School De Zeeheld

Basisonderwijs - Openbaar

Onderwijs en opvang in een doorgaande lijn
Op De Zeeheld bieden we opvang en onderwijs in een doorgaande lijn aan kinderen van 2,5 t/m 12 jaar met als motto: Ontdekkend en Ondernemend Onderwijs!

Kinderen leren op De Zeeheld om met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid in de wereld te staan. We bieden onze leerlingen een rijke leeromgeving en betekenisvolle activiteiten. Deze dagen kinderen uit tot ondernemen waardoor ze hun interesses en talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Ons eigentijdse onderwijs kenmerkt zich door aandacht voor het individuele leren en ontwikkelen van kinderen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak. We bieden veel differentiatie in niveaus en gebruiken moderne lesmethoden en ICT middelen ter verrijking en ondersteuning.

Op de Zeeheld maken we leren zichtbaar en betrekken we kinderen bij hun eigen ontwikkeling. Kinderen hebben actieve rol in de school. We zetten coöperatief leren in om kinderen met-en van elkaar te laten leren.

We werken door de hele school met de lessenserie van de Kanjertraining om het vertrouwen en de veiligheid in de school te waarborgen. Kinderen leren hierdoor verantwoordelijkheid te nemen en hun sociale vaardigheden te versterken.

Overige kenmerken van de school
Engels van groep 1 t/m 8 - kunst- en cultuureducatie - enthousiast, ambitieus team – continurooster 5 gelijke dagen – aantrekkelijke naschoolse (sport)activiteiten – ruimte voor ouders om mee te denk

Stadsdeel West
Roggeveenstraat 14
1013PV Amsterdam

020-3445060

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Mevrouw N. Duymaer van Twist

Bestuur

AWBR
Baarsjesweg 224
1058AA Amsterdam

020 515 0440

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht