Naar overzicht

Bijlmerdrie

Basisonderwijs - Openbaar

De Bijlmerdrie gaat per 1 augustus 2021 fuseren met Wereldwijs. Het huidige pand staat naast Wereldwijs en gaat samen verder onder 1 naam: Wereldwijs. De twee teams werken al jaren intensief samen, met hetzelfde onderwijsconcept ( ontwikkelingsgericht) en onder 1 directie. Voor informatie en aanmeldingen kunt u zich dus wenden bij Wereldwijs.

Stadsdeel Zuidoost
Geerdinkhof 686
1103RP Amsterdam

020-6981078

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Mevrouw P. Hoonhout

Bestuur

Stichting Zonova
Schonenwoerdstraat 1A
1107GA Amsterdam

020-3116464

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht