Naar overzicht

Basisschool Leer Unit

Basisonderwijs - Algemeen Bijzonder

Let op! Deze school sluit per 1 augustus 2023

Basisschool Leer Unit is een nieuwe school in Amsterdam Slotermeer-Geuzenveld op algemeen bijzondere grondslag. De school kenmerkt zich door Unitonderwijs. Op deze school is er geen sprake van klassen, maar van “units” waar kinderen van diverse leeftijdscategorieën gepersonaliseerd en flexibel onderwijs krijgen. Dit is een innovatieve vorm van onderwijs waarbij het kind centraal staat en de ruimte krijgt om op eigen tempo alle leerdoelen te behalen.

Wij willen kinderen de kernwaarden kennis, ethiek (integriteit), verantwoordelijkheid en creativiteit meegeven. Er is aandacht voor waarom zij leren, hoe zij dit kunnen toepassen en verbanden kunnen leggen.

Speerpunten:
- Leren op eigen niveau en tempo. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind.
- Kinderen worden niet alleen beoordeeld op toetsresultaten, maar worden continu gemonitord en krijgen tijdig ondersteuning.
- Stimulerende benadering van kinderen.
- Niet de leerkracht, maar een onderwijsteam is verantwoordelijk voor een unit. Instructies worden in kleine groepen gegeven.
- Kinderen leren van elkaar en werken samen (in teams).
- Wij maken de kinderen medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces en geven ze keuzevrijheid.
- Ouderbetrokkenheid op basis van educatief partnerschap en transparante organisatie.
- Kunst (o.a. muziek, beeldende vorming) en cultuur worden onderdeel van het lesprogramma.
- Engels vanaf unit 1.

Stadsdeel Nieuw-west
Van Moerkerkenstraat 89
1064KC Amsterdam

020-7371215

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Mevr. M. Balasar

Bestuur

Stichting Kunst en Onderwijs Centrum (SKOC)
Jasper Warnerstraat 4
1067PX Amsterdam

06-47005201

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht