Naar overzicht

Annie M.G. Schmidt

Basisonderwijs - Openbaar

De school moet een plek zijn waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Van hieruit kunnen zij zich ontwikkelen naar hun beste vermogen.
Ieder kind is uniek en kinderen zijn verschillend. Ze komen uit verschillende culturen en ontwikkelen zich naar eigen tempo en kunnen. Wij hechten waarde aan de acceptatie van die verschillen en creëren een leeromgeving die inspeelt op deze verschillen.
Wij hebben er vertrouwen in dat binnen deze leeromgeving kinderen zich willen en kunnen ontwikkelen. Door het kind te betrekken bij de eigen ontwikkeling zal het sneller een stap vooruit zetten. We vinden het belangrijk dat kinderen niet alleen zelfstandig kunnen werken maar ook samen leren en met anderen samenwerken, van elkaar leren en elkaar helpen.
Modern, openbaar, klassikaal onderwijs met veel aandacht voor sport, kunst en cultuur zijn kernwoorden voor onze school. We zijn een school waarin betrokkenheid van ouders wordt toegejuicht. Samen voeden we de kinderen op tot echte wereldburgers.

Stadsdeel West
Pieter Langendijkstraat 44
1054ZB Amsterdam

020-6182988

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: De heer A. Martens

Bestuur

AWBR
Baarsjesweg 224
1058AA Amsterdam

020 515 0440

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht