Naar overzicht

3e Daltonschool Alberdingk Thijm

Basisonderwijs - Dalton - Openbaar

De Derde Daltonschool is een school in De Pijp, het Quartier Latin van Amsterdam. De school biedt kinderen een plek waar zij zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en talenten leert kennen. In de naam wordt al aangegeven dat wij een Daltonschool zijn. Dit houdt concreet in dat onze school zich onderscheidt door veel aandacht te geven aan de kernwaarden ‘Samenwerken’, ‘Zelfstandigheid’, ‘Keuzevrijheid en Verantwoordelijkheid’, ‘Doelmatigheid en Effectiviteit’ en ‘Reflectie’. Het ontwikkelen van deze vaardigheden vinden wij van essentieel belang om in de 21e eeuw te kunnen werken en leven. Zowel door de onderwijsinspectie als door de Nederlandse Daltonvereniging worden wij getoetst op goed Daltononderwijs. Vanuit beide instanties hebben wij het volle vertrouwen gekregen. Wij hebben dan ook de ambitie om onze leerlingen te ondersteunen en te stimuleren met als doel het hoogst haalbare uit het kind te halen, het een eigen pad te geven naar een toekomst overeenkomstig hun eigen mogelijkheden, en talenten, zodat zij zich in zelfvertrouwen optimaal kunnen ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Naast kennis, leren we ook vaardigheden in creativiteit, probleemoplossend denken, planmatig werken en zelfsturing. Dat het kind een onderzoekende houding aan kan nemen en meta-cognitieve vaardigheden ontwikkelt. Niet voor niets is onze missie: Onderzoeken - Ontdekken - Ontwerpen.

Stadsdeel Zuid
Van Ostadestraat 201-203
1073TN Amsterdam

020-6624480

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Mevr. A. Hondius (waarnemend)

Bestuur

Stichting Openbaar Onderw. aan de Amstel
Ruysdaelkade 215
1072AW Amsterdam

020 577 6040

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht