Mijn kind heeft specifieke zorg nodig (zorgvraag), krijg ik voorrang?

Het hebben van een zorgvraag is geen reden voor (extra) voorrang. U volgt de normale procedure van aanmelding en inschrijving zoals hier beschreven. Vanaf het moment van inschrijving van uw kind op school heeft de school 10 weken om de zorg zelf te organiseren of er voor te zorgen dat uw kind passend onderwijs op een andere school ontvangt. Hiermee volgt de school de wet Passend Onderwijs.