Naar overzicht

Vinse School

Voortgezet onderwijs - Interconfessioneel

Hoewel de Vinse School nog niet zo lang bestaat, stamt de traditie waar het onderwijs zich op baseert uit begin 20e eeuw: de tijd van de onderwijsvernieuwers. Deze streefden allemaal naar een ‘volwaardige persoonlijke ontplooiing van elk individu’. In lijn met deze traditie gaan leerlingen op de Vinse School, onder begeleiding, zoveel mogelijk zelfstandig aan de slag. Momenteel is het wettelijk geregeld dat leerlingen alle examens (op één na) kunnen doen in het voorlaatste jaar. Er is ook wettelijk geregeld dat leerlingen één of meerdere vakken op een hoger niveau mogen afsluiten. Op de Vinse School kunnen leerlingen gebruikmaken van deze mogelijkheden. De Vinse School baseert zich daarnaast op de inzichten uit het Finse onderwijs. Een school moet vakkundige docenten hebben, de schooldagen moeten niet te lang zijn en er moet ook iets te beleven zijn. We hebben een rooster met alle gewone vakken (scheikunde, natuurkunde, Engels, Frans, Duits, Spaans, wiskunde, biologie, etc) maar ook een rooster met muziek, drama, dans, schilderen, tekenen, film, fotografie en filosofie. De Vinse School wil een school zijn, waar de leerling zich als een vis in het water voelt.
Stadsdeel Centrum
Haarlemmerstraat 132-136
1013EX Amsterdam

020 303 10 20

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Contactpersoon: Sarah Maandag

Soorten onderwijs

  • Vmbo-t
  • Vwo
  • Havo

Open dagen / inloopdagen

18 jan (za) 10:00-14:00 Neem contact op met de school voor een kennismaking door een e-mail te sturen naar opendag2020@vinseschool.nl 5 feb (wo) 15:00-16:00 Lesjesmiddag 6 feb (do) 15:00-16:00 Lesjesmiddag

Vensters voor verantwoording

Bestuur

Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Dubbelink 2
1102AL Amsterdam

020-7059600

Bekijk website

Brugklassoorten

Naam Aantal beschikbare plaatsen Gemiddeld aantal leerlingen Aantal jaren brugklas
mavo, havo, vwo 3 22 2

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht