Naar overzicht

Tobiasschool

Voortgezet onderwijs - Vrije School - Algemeen Bijzonder

De Tobiasschool is een kleine vrijeschool, in een prachtig vernieuwd gebouw aan de Rietwijkerstraat. De school geeft lessen en extra begeleiding aan leerlingen met een lwoo-indicatie in kleine groepen van maximaal zestien leerlingen. Iedereen kent elkaar. Dat geeft een veilig gevoel en hierdoor is de sfeer prettig. Naast theorievakken, krijgen leerlingen op een vrijeschool praktijkgerichte vakken en kunstzinnige vorming. Vakken die uitgebreid aan bod komen zijn geologie en sterrenkunde, geschiedenis en moderne kunst. Ook werken de leerlingen veel met hun handen, zoals bij beeldende vorming, grafische technieken, koken, textiele werkvormen en hout en metaalbewerking. Niet de kennis, maar de eigen ontwikkeling van de leerling staat centraal. De leraar ondersteunt bij de zoektocht naar de eigen identiteit. Er is aandacht voor faalangst, concentratie- en sociaal-emotionele problematiek. We coachen de leerlingen oplossingsgericht. We kijken hierbij vooral naar de mogelijkheden van het kind. Aan het einde van de vierde klas kun je je schoolloopbaan op de Tobiasschool afsluiten met:

1. Het diploma vmbo-basis/kader met als profiel Dienstverlening & Producten
2. Een persoonlijk portfolio

Dit hele pakket is de basis voor een goede overstap naar mbo niveau 2, 3 of 4.

Stadsdeel Zuid
Rietwijkerstraat 55
1059VX Amsterdam

020 579 7295

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Contactpersoon Brugklas: Mw. A. Dekker

Soorten onderwijs

  • Vmbo + lwoo
  • Vmbo-kader
  • Vmbo-basis

Open dagen / inloopdagen

Neem contact op met de school voor een kennismaking. - no date - no time

Vensters voor verantwoording

Bestuur

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)
Postbus 7878
1008AB Amsterdam

020-5797100

Bekijk website

Brugklassoorten

Naam Aantal beschikbare plaatsen Gemiddeld aantal leerlingen Aantal jaren brugklas
vmbo-k met en zonder lwoo 48 16 2
vmbo-b met en zonder lwoo 48 16 2

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht