Naar overzicht

SvPO Amsterdam

Voortgezet onderwijs - Openbaar

Op SVPO Amsterdam hebben de onderbouwklassen maximaal 16 leerlingen en duren de lessen 85 minuten. Docenten hebben daarom veel tijd en aandacht voor elke leerling. Ook is er voldoende tijd om het huiswerk al op school te doen. Elk jaar is er plek voor tachtig nieuwe leerlingen. De tachtig leerlingen per jaarlaag zorgen voor een prettige sociale sfeer waar iedereen elkaar kent. Het onderlinge contact tussen leerlingen en docenten is erg goed en wordt zelfs versterkt door de vele taalreizen die we samen maken (vanaf klas 2 gaan we elk schooljaar twee keer een week op taalreis). De activiteiten zoals sport en taalreizen doen we met alle leerlingen van verschillende niveaus door elkaar. In de klassen zijn leerlingen ingedeeld naar niveau. Daardoor kunnen onze docenten het tempo en de diepgang van hun lessen afstemmen op de leerlingen in de klas. We zorgen ervoor dat de verschillende vakken goed op elkaar aansluiten. Met filosofie bieden we bovendien een overkoepelend vak aan, dat verbanden legt tussen de andere vakken. SvPO is een reguliere school voor middelbaar onderwijs en heeft geen bijzondere zorgvoorzieningen. Ons onderwijs is ideaal voor ambitieuze leerlingen die ver willen komen. Veel leerlingen komen boven het advies van de basisschool uit. Omgekeerd zakken er zelden leerlingen onder hun niveau. Zittenblijven is vrijwel nooit nodig en met veel vakken bouwen we al vroeg een flinke voorsprong op. Onze vwo’ers doen al in klas 5 eindexamen Frans. Havisten en vwo’ers slagen meestal voor een diploma met dubbel profiel. Alle vwo’ers krijgen in de bovenbouw alvast universitaire (bachelor-)vakken aangeboden voor een goede voorbereiding op de vervolgopleiding. Van de eerste lichting vwo’ers slaagde bijna een kwart cum laude. Vanwege het kleinschalige onderwijs wordt wel eens gedacht dat we een particuliere school zijn, maar dat zijn we zeker niet. Door de schoolorganisatie eenvoudig te houden en te besparen op overhead, laten we alle middelen naar het onderwijs gaan. Daardoor zijn onze klassen veel kleiner dan normaal.
Stadsdeel Noord
Meeuwenlaan 136
1022AM Amsterdam

020 2386985

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Contactpersoon: Ruben Wasia

Soorten onderwijs

  • Vmbo-t
  • Vwo
  • Havo

Open dagen / inloopdagen

Wilt u een informatiedag bezoeken, dan kunt u zich daarvoor aanmelden op svpo.nl - no date - no time

Bestuur

Scholen voor Persoonlijk Onderwijs
Meeuwenlaan 136
1022AM Amsterdam

020 2386985

Bekijk website

Bekijk website

Brugklassoorten

Naam Aantal beschikbare plaatsen Gemiddeld aantal leerlingen Aantal jaren brugklas
mavo/havo 1 16 2
havo 1 16 3
havo/vwo 2 32 3
gymnasium 1 16 3

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht