Naar overzicht

SvPO Amsterdam

Voortgezet onderwijs - Openbaar

Scholen voor Persoonlijk Onderwijs kennen kleine klassen (16 leerlingen) en ruime lestijden (85 minuten). Docenten hebben daardoor veel tijd en aandacht voor elke leerling. Ook is er vaak voldoende tijd om het huiswerk al op school te doen. Met tot 80 leerlingen per jaarlaag heerst er een prettige sociale sfeer, waar iedereen elkaar kent. Het onderlinge contact tussen leerlingen en met docenten is goed, wat nog versterkt wordt door de taalreizen die we samen maken (vanaf de tweede klas gaan we twee keer een week per jaar weg). De activiteiten zoals gym, sport en taalreizen doen we met alle leerlingen van verschillende niveaus door elkaar. In de klassen zijn leerlingen echter ingedeeld naar niveau. Daardoor kunnen onze docenten het tempo en de diepgang van hun lessen precies afstemmen op de leerlingen in de klas. We zorgen er ook voor dat de verschillende vakken goed op elkaar aansluiten. Stof die bij het ene vak is behandeld, wordt bij een ander vak nog eens vanuit een ander perspectief bekeken. Met filosofie bieden we bovendien een overkoepelend vak aan, dat verbanden legt tussen de andere vakken. Hoewel de klassen klein zijn, is SvPO geen school voor speciaal zorgonderwijs. Het is een reguliere school voor middelbaar onderwijs en heeft geen bijzondere zorgvoorzieningen. Ons onderwijs is ideaal voor ambitieuze leerlingen die ver willen komen. Veel leerlingen komen boven het advies van de basisschool uit. Omgekeerd zakken er zelden leerlingen onder hun niveau.

Stadsdeel Noord
Meeuwenlaan 136
1022AM Amsterdam

020 331 83 82

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Soorten onderwijs

  • Vwo
  • Havo

Open dagen / inloopdagen

Wilt u een informatiedag bezoeken, dan kunt u zich daarvoor aanmelden op svpo.nl - no date - no time

Bestuur

Scholen voor Persoonlijk Onderwijs
Meeuwenlaan 136
1022AM Amsterdam

Brugklassoorten

Naam Aantal beschikbare plaatsen Gemiddeld aantal leerlingen Aantal jaren brugklas
vwo 16 16 0
havo/vwo 16 16 0
havo 16 16 0
vmbo-t/havo 16 16 0

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht