Naar overzicht

Metis Montessori Lyceum

Voortgezet onderwijs - Montessori - Algemeen Bijzonder

Wil je op school meer leren dan alleen schoolvakken? Wil je onderzoekend leren, samen leren en het beste uit jezelf halen? Dan is het Metis iets voor jou! Wereldburgerschap, innovatief leren en Montessori staan bij ons centraal. Wereldburgerschap: als Unesco-school duiken we in verschillende wereldthema’s zoals duurzaamheid en mensenrechten. We onderzoeken wie en wat we belangrijk vinden en hoe we op een respectvolle manier met elkaar en de wereld kunnen omgaan. Ook organiseren we uitwisselingen en buitenlandse excursies. Op het Metis hebben we drie profielen: technasium, Coderclass en het Metisprofiel. Elke leerling kiest het profiel dat het beste bij hem of haar past. Binnen het technasium dagen we je uit om (maatschappelijke) vraagstukken op te lossen met behulp van ICT, onderzoek en ontwerp. We werken samen met bedrijven waarmee we opdrachten uit de praktijk ontwikkelen. Het technasium is een landelijke afstudeerrichting binnen havo of vwo met het vak onderzoek & ontwerp als basis. Technasiumleerlingen zijn creatief bezig met de lesstof en passen hun ideeën toe in de praktijk. Talentvolle computerfanaten kiezen voor de Coderclass. Daarin krijgen leerlingen vanaf de brugklas vijf uur per week eigentijds informaticaonderwijs, met aandacht voor alle aspecten van programmeren en alle vrijheid om te ontdekken welke kansen het digitale tijdperk biedt. Ook binnen het Metisprofiel ben je creatief bezig. Hierin staat het theater centraal, in de breedste zin van het woord. Denk: toneel, decor, licht, kostuums en ontwerpopdrachten. Montessori: binnen en buiten leren is helemaal Metis, net als leren met behulp van een planner, maatwerk in lessen en begeleiding en kansen om jezelf te overtreffen! Bij veel vakken gaan we naar buiten en we hebben vaak mensen van buiten de school te gast: wetenschappers vertellen over hun onderzoek, ouders over hun beroep. En boeken leer je echt waarderen als je een paar keer een schrijver ontmoet!
Stadsdeel Oost
Mauritskade 58
1092AD Amsterdam

020 597 93 00

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Contactpersoon: Anouk Stiphout

Soorten onderwijs

  • Vwo
  • Havo

Open dagen / inloopdagen

23 jan (do) 18:00-20:30 Open avond25 jan (za) 11:00-14:00 Open dag

Vensters voor verantwoording

Bestuur

Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
Postbus 92048
1090AA Amsterdam

020 597 9888

Bekijk website

Brugklassoorten

Naam Aantal beschikbare plaatsen Gemiddeld aantal leerlingen Aantal jaren brugklas
havo/vwo 3 27 2
vwo 3 27 0

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht