Naar overzicht

LUCA Praktijkschool

Voortgezet onderwijs - Algemeen Bijzonder

Het LUCA is een kleine school voor praktijkonderwijs. Er is veel aandacht voor de individuele leerling. We volgen jouw interesses en mogelijkheden. Het gaat om wat je kunt. Niet de theorie, maar de praktijk is het doel. Het LUCA biedt veel praktijkvakken aan. Denk aan: koken, techniek, dienstverlening & welzijn en beeldende vorming. We brengen sociale vaardigheden bij, maar ook vaardigheden als problemen oplossen, veilig en milieubewust werken en het aannemen van de juiste houding in een team. Bij de vakken Nederlands en rekenen werk je op leerpleinen. Met een eigen lesrooster op je eigen niveau. Je krijgt daarvoor een laptop. Na 10:30 uur worden er alleen nog praktijkvakken aangeboden. In het derde jaar begint de arbeidstraining. Dan loop je stage in een bedrijf, onder begeleiding van een docent. In het vierde leerjaar loop je twee tot drie dagen per week stage. Na afronding van de stages kies je voor techniek, handel, horeca of dienstverlening & welzijn. Na het praktijkonderwijs kun je gaan werken of een vervolgopleiding in het mbo (niveau 1) volgen. Voor leerlingen die net tekort komen voor het vmbo hebben we de schakelklas vmbo. In deze schakelklas wordt in één jaar extra veel aandacht besteed aan Nederlands en rekenen om het niveau op beide vakken te verhogen. Zo ontstaat een grotere kans op doorstroom naar het vmbo.

Stadsdeel Oost
Javaplantsoen 24
1095CS Amsterdam

020 579 71 50

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Contactpersoon: Mw. A. Joosen (zorgcoördinator)

Soorten onderwijs

  • Praktijkonderwijs

Open dagen / inloopdagen

30 jan (do) 15:30-19:00 Open dag 6 feb (do) 15:30-19:00 Open dag

Vensters voor verantwoording

Bestuur

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)
Postbus 7878
1008AB Amsterdam

020-5797100

Bekijk website

Brugklassoorten

Naam Aantal beschikbare plaatsen Gemiddeld aantal leerlingen Aantal jaren brugklas
praktijkonderwijs 2 15 0

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht