Naar overzicht

Kolom praktijkcollege Het Plein

Voortgezet onderwijs - Algemeen Bijzonder

Praktijkcollege Het Plein is een prettige, kleinschalige en goed gestructureerde school voor praktijkonderwijs in Amsterdam Nieuw-West. De leerlingen krijgen op deze school volop de aandacht en zorg die zij nodig hebben. Iedere leerling werkt op zijn/haar eigen niveau, waardoor hij/zij alle kansen krijgt voor een volgende stap in de ontwikkeling. Het maatwerkprogramma voor de bovenbouw is daar een voorbeeld van. Theorie en praktijk zijn op de school in goed evenwicht: de lessen kennen veel variatie en ook buiten het lesprogramma om zijn er veel activiteiten. Op Het Plein werkt een hecht, flexibel en professioneel team van onderwijzend en ondersteunend personeel goed samen. De veelzijdigheid en diversiteit in het team komt ook de leerlingen ten goede. De resultaten van de leerlingen van Het Plein zijn goed: vrijwel alle leerlingen worden geplaatst in vervolgonderwijs of op de arbeidsmarkt. Door nauwe samenwerking met vervolgopleidingen, zoals het ROC, vervolgen veel leerlingen hun opleiding en vergroten zij daarmee hun kansen in de samenleving.

Stadsdeel Nieuw-west
Jan de Louterpad 5
1063ME Amsterdam

020 480 10 48

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Contactpersoon: Mw. P. v.d. Pijl

Soorten onderwijs

  • Praktijkonderwijs

Open dagen / inloopdagen

22 jan (wo) 14:00-16:00 Introductie van alle theorie- en praktijklessen 26 feb (wo) 14:00-16:00 Introductie van alle theorie- en praktijklessen Experience Day Zie website school voor datum en tijd

Vensters voor verantwoording

Bestuur

Stichting Kolom
Jan Tooropstraat 136
1061AD Amsterdam

020 514 8080

Bekijk website

Bekijk website

Brugklassoorten

Naam Aantal beschikbare plaatsen Gemiddeld aantal leerlingen Aantal jaren brugklas
praktijkonderwijs 5 12 1

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht