Naar overzicht

Ignatiusgymnasium

Voortgezet onderwijs - Katholiek

Het St. Ignatiusgymnasium is een relatief kleine school voor leerlingen die plezier hebben in leren. Wij bieden een uitdagend onderwijsprogramma met ruimte om je talenten te ontdekken en ontwikkelen. De lessen van zeventig minuten maken het mogelijk om actief met de stof aan de slag te gaan. Samenwerken, onderzoek doen en het presenteren van resultaten heeft bij veel vakken een belangrijke rol. ICT-faciliteiten bieden hierbij ondersteuning. In de onderbouw bieden we een extra bètavak aan: X8. Dit vak is gebaseerd op onderwerpen uit de bètavakken met de nadruk op onderzoeken en ontwerpen. De klassieke talen en de klassieke cultuur bieden bij verschillende onderdelen een verrijkend perspectief. De moderne vreemde talen hebben een hoog niveau. Een inspirerend leerklimaat, een veilige sfeer met ruimte en aandacht voor verschillen tussen leerlingen zijn al jaren de basis voor zeer goede resultaten.

Stadsdeel Zuid
Jan van Eijckstraat 47
1077LH Amsterdam

020 676 38 68

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Contactpersoon: mw E. van Warmerdam en Dhr G. Bouwer (Afdelingsleiders klas 1 en 2)

Soorten onderwijs

  • Vwo

Open dagen / inloopdagen

16 jan (do) 19:30-22:00 Open avond voor leerlingen en ouders 17 jan (vr) 19:30-22:00 Open avond voor leerlingen en ouders 22 jan (wo) 14:00-16:00 Proeflessen voor leerlingen, vakpresentaties voor ouders

Vensters voor verantwoording

Bestuur

Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid
Reijnier Vinkeleskade 53
1071SW Amsterdam

020 5712410

Bekijk website

Brugklassoorten

Naam Aantal beschikbare plaatsen Gemiddeld aantal leerlingen Aantal jaren brugklas
vwo-gymnasium 5 29 0

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht