Naar overzicht

Kolom praktijkcollege De Dreef

Voortgezet onderwijs - Algemeen Bijzonder

De Dreef is een school voor praktijkonderwijs. De leerling staat bij ons centraal en wij begeleiden leerlingen naar een passende plek op de arbeidsmarkt of naar een vervolgopleiding. Iedere klas heeft een eigen mentor waar leerlingen terecht kunnen. Vanaf het eerste leerjaar tot aan de uitstroomfase blijven de leerlingen in dezelfde klas. De mentor leert de leerling en de ouders beter kennen en de relatie aangaan. De leerling heeft op deze manier ten minste een volwassene die hij leert vertrouwen en van wie hij weet dat hij er terecht kan. In elke klas wordt constant gewerkt aan groepsbinding, vertrouwen, communicatie en veiligheid. De klas gaat als een familie voelen waardoor de leerling het gevoel krijgt thuis te komen, waar hij warm ontvangen wordt, maar ook aan zijn afspraken en doelen wordt gehouden. Deze afspraken en leerdoelen maar ook leerroutes staan in een individueel ontwikkelingsperspectiefplan (IOP) die samen met de mentor, leerling en ouders wordt opgesteld. Hiermee wordt de leerling gevolgd en waar nodig bijgesteld. Het geboden onderwijs wordt dus aangepast aan het niveau en de wensen van de leerling. Onze praktijkvakken bestaan uit Techniek (algemene, bouw en fiets), Verzorging (zelfredzaamheid en haarverzorging), Horeca en Facilitair. Kunst, Cultuur en sporteducatie zijn geïntegreerd om de wereld van de leerling te vergroten. Leerlingen kunnen zich opgeven voor dans, zang, theater, beeldende vorming en sportmodule. Ook na school bieden wij diverse activiteiten (sport, creatief, dans, muziek etc.) op school.
Stadsdeel Zuidoost
Alexander Dumaslaan 7
1102WD Amsterdam

020 519 50 70

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Contactpersoon: Mevr. M. Picavé

Soorten onderwijs

  • Praktijkonderwijs

Open dagen / inloopdagen

26 nov (di) 9:30-16:00 Neem contact op met de school voor een kennismaking 14 jan (di) 9:30-16:00 Neem contact op met de school voor een kennismaking

Vensters voor verantwoording

Bestuur

Stichting Kolom
Jan Tooropstraat 136
1061AD Amsterdam

020 514 8080

Bekijk website

Bekijk website

Brugklassoorten

Naam Aantal beschikbare plaatsen Gemiddeld aantal leerlingen Aantal jaren brugklas
praktijkonderwijs 2 14 1

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht