Naar overzicht

CSB

Voortgezet onderwijs - Protestants-Christelijk

De CSB is een school die leerlingen kansen biedt zich te ontwikkelen. Op dynamische wijze zorgen we dat onze leerlingen klaar zijn voor een eigentijdse en levendige maatschappij. Vanuit die gedachte vormen wij ons onderwijs. Leerlingen kunnen op de CSB terecht in de homogene mavo, havo en vwo brugklas, alsmede in de havo en vwo kansrijk brugklassen. We houden rekening met de niveauverschillen in de groep. We streven naar en zetten in op het hoogste niveau. Naast reguliere vaklessen, gedifferentieerd op niveau, krijgen al onze leerlingen les in projectgebonden stromen via ons Millennium Skills concept. In de stromen Grafisch Design, Technologisch Design en Junior Business School werken we aan 21e-eeuwse vaardigheden en staat de verkenning van jezelf en je omgeving centraal. Die omgeving begint bij een school vol enthousiaste leerlingen. Iedere leerling is uniek, heeft verschillende ideeën, interesses, voorkeuren voor leren en een eigen kijk op de wereld. Daarom is de CSB een school waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht achtergrond, levensovertuiging of talent. Wees welkom op de CSB!
Stadsdeel Zuid
De Cuserstraat 3
1081CK Amsterdam

020 642 39 02

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Contactpersoon: Volkert Renooy

Soorten onderwijs

  • Vmbo-t
  • Vwo
  • Havo

Open dagen / inloopdagen

Open Avond: donderdag 16 januari 19.00-21.30 uur Open Dag: zaterdag 18 januari 09.30-12.30 uur Lesjesmiddag leerlingen groep 8: woensdag 29 januari 13.00-15.00 uur Lesjesmiddag leerlingen groep 8: woensdag 12 februari 13.00-15.00 uur

Vensters voor verantwoording

Bestuur

Stichting Ceder Groep
De Cuserstraat 1
1081CK Amsterdam

020 545 6910

Bekijk website

Brugklassoorten

Naam Aantal beschikbare plaatsen Gemiddeld aantal leerlingen Aantal jaren brugklas
vwo 1 28 2
havo/vwo 2 28 2
havo 1 28 1
mavo/havo 2 28 1
mavo 1 28 1

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht