Naar overzicht

Cartesius Lyceum

Voortgezet onderwijs - Algemeen Bijzonder

Het Cartesius Lyceum is een ambitieuze school waar innovatie en traditie hand in hand gaan. Wij staan voor inclusiviteit en wereldburgerschap en dat zie je terug in onze diverse leerlingenpopulatie en ons onderwijsaanbod. We stimuleren een open houding naar elkaar en de samenleving. Op onze school ervaren leerlingen de meerwaarde van diversiteit en verschillende culturele achtergronden, zowel in de klas als tijdens onze uitwisselingen met andere scholen in Europa. Ons onderwijs is erop gericht om het geloof in eigen kunnen te versterken. Wij hebben veel aandacht voor feedback en reflectie. Wij bieden naast havo en atheneum een volwaardige gymnasiumopleiding aan met Latijn en Grieks. Alle vwo-leerlingen krijgen in de eerste klas het vak Klassieke cultuur en kiezen daarna of zij door willen gaan naar 2 gymnasium. Naast vaklessen volgen alle leerlingen thematisch projectonderwijs. In de onderbouw zijn er jaarlijks vier projecten met thema’s als: Amsterdam en ik, Wijk van de toekomst, Migratie en Vaccinatie. In de bovenbouw bieden we o.a. het vak Big History aan, waarbij de wereldgeschiedenis van de oerknal tot nu centraal staat. En het is mogelijk om Cambridge Engels te volgen.
Stadsdeel West
Frederik Hendrikplantsoen 7a
1052XN Amsterdam

020 58 49 677

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Contactpersoon: Ronald van Burg (conrector onderbouw)

Soorten onderwijs

  • Vwo
  • Havo

Open dagen / inloopdagen

29 jan (wo) 15:00-19:00 Open huis voor leerlingen en ouders. Vooraf aanmelden is niet nodig. 30 jan (do) 15:00-19:00 Open huis voor leerlingen en ouders. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Vensters voor verantwoording

Bestuur

Onderwijsstichting Esprit
Prinses Irenestraat 59
1077WV Amsterdam

020 585 4811

Bekijk website

Bekijk website

Brugklassoorten

Naam Aantal beschikbare plaatsen Gemiddeld aantal leerlingen Aantal jaren brugklas
vwo (atheneum en gymnasium) 3 28 1
havo/vwo 3 28 1

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht