Naar overzicht

Bindelmeer College

Voortgezet onderwijs - Interconfessioneel

Het Bindelmeer College is een groeiende vmbo-school voor de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg (mavo). We hebben een jong team dat eigentijds onderwijs geeft en het beste uit leerlingen haalt. Dit heeft tot gevolg dat veel leerlingen uiteindelijk op een hoger niveau dan het basisschooladvies examen doen.
Naast de gewone klassen bieden wij ook zogenaamde specialistenklassen. Deze bieden extra lessen voor leerlingen die hun passie verder willen ontwikkelen. Zo hebben wij een voetbalklas, een basketbalklas, een dansklas (hiphop/urban), een kookklas en een technologieklas.
In klas 1 hebben leerlingen een kerndocent die van één klas de mentor is en aan deze klas meerdere vakken geeft om de overstap vanaf de basisschool te vergemakkelijken.
Ook in de bovenbouw bieden wij breed, aantrekkelijk en uitdagend onderwijs. De leerlingen ontdekken welke richting het beste bij hen past en doen daar examen in. Onze examenresultaten zijn de laatste jaren uitstekend. Wij bieden extra taal en rekenen voor alle leerlingen. Leerlingen met leerachterstanden worden geholpen en de zorg voor onze leerlingen is van een hoog niveau.

Stadsdeel Zuidoost
Dubbelink 1
1102AL Amsterdam Zuidoost

020 699 0221

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Contactpersoon brugklas: Dhr. K. el Azzouzi

Soorten onderwijs

  • Vmbo + lwoo
  • Vmbo-t
  • Vmbo-kader
  • Vmbo-basis

Open dagen / inloopdagen

Lesjesdag (alleen na aanmelding) - Tue Jan 22 2019 - 09:00-12:00 Kom langs en beleef het Bindelmeer College! - Sat Jan 26 2019 - 11:00-15:00

Vensters voor verantwoording

Bestuur

Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Dubbelink 2
1102AL Amsterdam

020-7059600

Bekijk website

Brugklassoorten

Naam Aantal beschikbare plaatsen Gemiddeld aantal leerlingen Aantal jaren brugklas
vmbo-k met en zonder lwoo 90 18 2
vmbo-b-met en zonder lwoo 54 18 2
vmbo-t +/- lwoo 46 23 2

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht