Naar overzicht

Berlage Lyceum

Voortgezet onderwijs - Algemeen Bijzonder

Het Berlage Lyceum is een Amsterdamse Unesco-school voor tweetalig onderwijs (voor mavo, havo, vwo en gymnasium). Naast Nederlands is Engels de voertaal. Het Berlage Lyceum is een school van en voor wereldburgers. We willen dat leerlingen een actieve en verantwoordelijke rol leren spelen in de wereld. Leerlingen kunnen op de verschillende niveaus, naast hun reguliere examen, een extra examen Engels doen. Voor het vwo is dat het International Baccalaureate (IB) English, voor de havo Cambridge Advanced (CAE) en voor mavo Anglia. We besteden veel aandacht aan wereldburgerschap, duurzaamheid, intercultureel leren, vrede en mensenrechten. In de vwo-brugklassen volgen leerlingen het vak classics. Daarna kunnen leerlingen kiezen voor gymnasium of atheneum.
Stadsdeel Zuid
P. L. Takstraat 33-34
1073KJ Amsterdam

020 572 12 00

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Contactpersoon: Dhr. Alijn van Hoorn

Soorten onderwijs

  • Vmbo-t
  • Vwo
  • Havo

Open dagen / inloopdagen

16 jan (do) 17.00-21:00 Open avond voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders. 18 jan (za) 10.00-13.00 Open dag voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders. 5 feb (wo) 14:30-16:30 Open lesmiddag voor leerlingen uit groep 8. Aanmelding via de website in januari (alleen voor leerlingen). 13 feb (do) 14.30-16:30 Open lesmiddag voor leerlingen uit groep 8. Aanmelding via de website in januari (alleen voor leerlingen).

Vensters voor verantwoording

Bestuur

Onderwijsstichting Esprit
Prinses Irenestraat 59
1077WV Amsterdam

020 585 4811

Bekijk website

Bekijk website

Brugklassoorten

Naam Aantal beschikbare plaatsen Gemiddeld aantal leerlingen Aantal jaren brugklas
mavo/havo (tweetalig) 3 24 1
havo/vwo (tweetalig) 4 28 1
vwo (tweetalig atheneum-gymnasium) 2 28 1

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht