Naar overzicht

Berlage Lyceum

Voortgezet onderwijs - Algemeen Bijzonder

Het Berlage Lyceum is een Amsterdamse Unesco-school voor tweetalig onderwijs (voor mavo, havo, vwo en gymnasium). Naast Nederlands is Engels de voertaal. Het Berlage Lyceum is een school van en voor wereldburgers. We stellen ons ten doel leerlingen een actieve en verantwoordelijke rol te laten spelen in een sterk internationaal georiënteerde samenleving. Het tweetalig onderwijs leidt leerlingen op voor mavo-, havo- en vwo-examens. Daarnaast doen de leerlingen op de verschillende niveaus, naast hun reguliere examen, een extra examen Engels. Voor het vwo is dat het International Baccalaureate (IB) English, voor de havo het Cambridge Advanced examen en voor mavo Anglia. Het Berlage Lyceum is een Unesco-school: er is in het onderwijs veel aandacht voor thema's als wereldburgerschap, duurzaamheid, intercultureel leren, vrede en mensenrechten.

Stadsdeel Zuid
P. L. Takstraat 33-34
1073KJ Amsterdam

020 572 1200

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Contactpersoon brugklas: mw. T.A. Hagenbeek

Soorten onderwijs

  • Vmbo-t
  • Vwo
  • Havo

Open dagen / inloopdagen

Open avond - Thu Jan 18 2018 - 17.00 - 21.00 Open dag - Sat Jan 20 2018 - 10:00 - 13:00 Open lesmiddag, aanmelding via de website - Wed Jan 31 2018 - 14:30 - 16:30 Open lesmiddag, aanmelding via de website - Fri Feb 09 2018 - 14:30 - 16:30

Vensters voor verantwoording

Bestuur

Onderwijsstichting Esprit
Prinses Irenestraat 59
1077WV Amsterdam

020 585 4811

Bekijk website

Bekijk website

Brugklassoorten

Naam Aantal beschikbare plaatsen Gemiddeld aantal leerlingen Aantal jaren brugklas
tweetalig vwo 56 28 1
tweetalig mavo (vmbo-t) 72 24 1
tweetalig havo 28 28 1
tweetalig havo/vwo 84 28 1

Voorschool/vroegschool

Nee, geen voorschools aanbod

Naar overzicht