Rembrandtparkschool

Openbaar

Locatiegegevens

Stadsdeel WestOrteliusstraat 281057BB Amsterdam

Contactpersonen

Mevr. M. Jansen (Directeur)

Bestuur

Deze school is gesloten

Profiel school

Let op! Deze is school is gesloten per 1 augustus 2023

Onderwijs op de Rembrandtparkschool
Ons onderwijs lijkt in veel opzichten op het onderwijs op veel andere basisscholen. Wij verbinden ons niet aan één onderwijsrichting. We kijken naar wat werkt voor onze leerlingen. Daarbij bouwen we bewust reflectiemomenten in met het team. Wij evalueren ons pedagogisch en didactisch handelen volgens het zgn. Triband verantwoorden. De drie golflengten hiervan vind u terug op onze website.
Het onderwijs op onze school biedt kinderen kansen en voldoende uitdaging om zich te ontwikkelen. We streven een balans na in ons curriculum, een balans tussen het hoofd (het denken), het hart (voelen) en de handen (doen, bewegen
Wij bieden onderwijs aan in een jaarstofklassensysteem. Het onderwijs is georganiseerd rondom de leeftijdsgroep van kinderen. Iedere groep heeft een eigen leslokaal en 1 of 2 vaste leerkrachten. Zij geven het onderwijs, tenminste in de kernvakken taal en rekenen.
Door te werken met een vaste groep creëren we een veilig leer- en leefklimaat. De leerkrachten hebben hierdoor goed zicht op de ontwikkeling van ieder kind dat hem/haar is toevertrouwd. Vanzelfsprekend spelen en leren kinderen soms ook samen met kinderen uit andere groepen. Daarnaast kan het voorkomen dat, gezien de specifieke onderwijsbehoeften van een kind, reken- en/of taalinstructies in een andere groep beter aansluiten.

Eigenschappen

Type onderwijs
Grondslag

Inspectieoordeel

Voldoende

Voldoende betekent: De school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren.

Aantal leerlingen

Totaal aantal leerlingen op de school.

Het totaal aantal leerlingen op de school.

2022
95

Interesse in deze school? Hierbij 3 vervolgstappen

 1. Verdiep je in het verdere aanbod

  We raden aan om je altijd breed te oriënteren. Door veel scholen te bekijken ga je beter doorkrijgen wat jij als ouder belangrijk vindt.

  Bekijk de lijst met basisscholen
 2. Maak kennis met deze school

  Neem contact op met de school om kennis te maken.

 3. Check de aanmeldprocedure

  Meer informatie over de procedure